Coronavirus – Informatie

maart 18, 2020 door Accountantskantoor GoVa & Partners

Hierna geven wij de belangrijkste links weer i.v.m. het Coranavirus

Algemene informatie :

Zelftest Coronavirus VUB

VRT News

Informatie UNIZO

Informatie VOKA

Welke winkels mogen openblijven? Bron UNIZO

Informatie Acerta

Informatie Liantis

Ministerie van financiën : steunmaatregelen inzake BTW, Belastingen en dergelijke

Samenvatting maatregelen tot op 18/3/2020

Steunmaatregelen sociale bijdragen en werkonderbreking

 1. Uitstel van betaling van sociale bijdragen:

Ondernemers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.

Je betaalt (bij tijdige betaling in 2021) geen verhogingen of intresten en je rechten blijven opgebouwd. Ondernemers in bijberoep vallen hier niet onder.

Opgelet : als je de betalingen naar volgend jaar uitstelt dan moet je dan wel dubbel betalen, zijnde de bijdragen van bv kwartaal 2 2020 voor einde juni 2021 én de bijdrage kwartaal 2 2021 zelf ook tegen 30 juni 2021.

 Deze maatregel is uitstel geen kwijtschelding

Over welke kwartalen gaat het:

1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021

2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

Je moet dit wel aanvragen aan je sociaal verzekeringsfonds binnen de voorziene periode :

 Deadline aanvraag:

Aanvragen voor 31/03/2020 voor kwartaal 1

Aanvragen voor 30/06/2020 voor kwartaal 2

Hoe aanvragen:

Door een mail te sturen naar je sociaal verzekeringsfonds (Acerta, Liantis, Xerius of een ander). Normaal vind je het email adres op het verzoek om betaling.

In de mail vermeld je als onderwerp :

Vraag tot uitstel betaling van bijdragen – kwartaal 1 -2020

In de mail zelf zet je volgende gegevens :

 • Naam en voornaam
 • Woonplaats
 • Naam en zetel van je bedrijf
 • Ondernemingsnummer
 • Beroepsactiviteit waar je in actief bent

 

!OPGELET! Als de bijdragen met domiciliëring betaald worden moet je tijdig de bank    verwittigen anders wordt de betaling toch uitgevoerd en zijn ze niet terug te vorderen.

 

 1. Vermindering van sociale bijdrage:

Je kan je sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van je inkomen.

Zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking voor betalingsuitstel, maar kunnen wel vermindering aanvragen.

De aanvraag voor vrijstelling richt je ook rechtstreeks naar je sociaal verzekeringsfonds.

 

 1. Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020:

Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij je wel aan te wachten tot je de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.

Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk.

Dit is enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.

Bij positief advies bouw je voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).

Hou er wel rekening mee dat je reeds 4 kwartalen moet bezig zijn. Ook dit kan nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.

Hiervoor kan je ook best contact nemen met het sociaal verzekeringsfonds.

 

Gezien de omstandigheden lijkt het ons beter om eerst betalingsuitstel te vragen (punt 1) en eventueel later, als de crisis blijft duren, vrijstelling.  Vrijstelling kan je binnen het jaar aanvragen dus concreet tot eind december 2020.

 

 1. Overbruggingsrecht:

Voor wie:

Zoals verwacht zijn de huidige voorwaarden versoepeld.

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut die gestart zijn voor 01/01/2019 kunnen het overbruggingsrecht aanvragen.

Helaas vallen alle andere zelfstandigen uit de boot. We denken wel dat dit zal veranderen. Zodra er hierover nieuws is, brengen we je zeker op de hoogte.

Op hoeveel heb je recht?

 • Als je minstens zeven dagen moet sluiten heb je recht op een uitkering van 322,92 euro per week (met gezinslast 403,53 euro per week) (moet nog gestemd worden in het parlement)
 • Bij onderbreking van één volledige kalendermaand, ontvang je een forfaitaire uitkering op maandbasis (is al 100% gestemd in het parlement).

Hoe aanvragen:

We raden jullie aan om te wachten op het specifiek aanvraagformulier. Dit verwachten we in de loop van deze week.

De Vlaamse inhaalpremie (lees hinder- en sluitingspremie) :

Indien je als ondernemer verplicht je zaak moet sluiten omwille van de Corona maatregelen dan heb je recht op een sluitings- of hinderpremie.

Eveneens de restaurants of andere eetgelegenheden die overschakelen op take away (afhaal). Hier vallen ook de frituren onder die hun eetzaal moeten sluiten en waardoor je enkel nog kan uithalen. De premie is per ondernemer en niet per vestiging. Ben je dus ondernemer met vb. vijf vestigingen, krijg je slechts 1x de Vlaamse hinderpremie.

Premie:

  1. volledige sluiting:  4000€ en na 21 dagen 160€/dag
  1. weekend sluiting:  2000€ en na 21 dagen 160€/dag

Hoe aanvragen:

Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden:

Je kan zich wel registreren door je naam, voornaam en mailadres op te geven. Verdere richtlijnen volgen zodra hun toepassing klaar is.

https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

PS: zodra de toepassing klaar is, zorg er dan voor dat je beschikt over een kaartlezer of vraag alvast een token aan. Zie hieronder de mogelijkheden hoe je zich als ondernemer kan aanmelden.

 1. Arbeidsongeschiktheid:

Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek,

dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

Uitkering:

Met gezinslast : 62,08€ per dag

Alleenstaande : 49,68€ per dag

Samenwonende : 38,10€ per dag

Hoe aanvragen:

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de daguitkering met 10% verminderd. We zijn er ons van bewust dat de artsen niet onmiddellijk een attest kunnen afleveren. De ziekenfondsen wachten op instructies van het RIZIV. Voorlopig hanteren ze nog steeds voornoemde procedure.

Samenvatting en adviezen van de sociaal verzekeringsfondsen door ons samengevat :

 • Vraag uitstel van betaling aan indien nodig (of vermindering of afbetalingsplan)
 • Vrijstelling aanvragen omwille van tijdelijke financiële moeilijkheden? Best wachten tot het tweede kwartaal
 • Overbruggingsrecht aanvragen? Deze week verwachten we de definitieve maatregelen.
 • Vergeet je niet te registreren voor de Vlaamse inhaalpremie (lees hinder- en sluitingspremie) wanneer je moet sluiten
 • Bij ziekte; eerst je ziekenfonds verwittigen

Voor de werkgevers onder ons

Er is een mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid aan te vragen.  Er zijn twee soorten :

 1. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT
 1. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS ECONOMISCHE REDENEN

Meer informatie kan je altijd vragen aan het sociaal secretariaat.

 

Accountantskantoor GoVa & Partners
Voor een persoonlijke opvolging...

Kruisstraat 3 Bus 1
3390 Tielt-Winge
016640812
Ondnr. 0668450952

Openingsuren

Maandag 08:30 - 12:30
13:00 - 17:00
Dinsdag 08:30 - 12:30
13:00 - 17:00
Woensdag Op Afspraak
Donderdag 08:30 - 12:30
13:00 - 17:00
Vrijdag Op Afspraak