BTW – Afschaffing attest 6%

maart 7, 2022 door Accountantskantoor GoVa & Partners

Sinds 1 januari 2022 moet de aannemer op de factuur een nieuwe motivering vermelden om de toepassing van het verlaagd btw-tarief voor bepaalde werkzaamheden te verantwoorden. Eigenaars moeten zich dan ook geen zorgen meer maken over het btw-attest en aannemers kunnen onmiddellijk factureren aan 6 %.

Om aannemers voldoende tijd te geven hun facturering aan te passen, kan het btw-attest nog altijd worden gebruikt, maar op 1 juli 2022 zal het volledig worden afgeschaft.

Bron: FOD Financiën – 18.02.2022

Te vermelden op de factuur

De standaardverklaring die u moet vermelden op de factuur is:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Uw klant heeft dan één maand de tijd om te reageren. Indien hij dit niet doet ligt de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het verlaagd btw- tarief voor de ouderdom van de woning en de hoedanigheid (privé bewoning of niet) volledig bij de klant (enkel indien aannemer en klant onder een hoedje spelen kan dit vervallen).

Accountantskantoor GoVa & Partners
Voor een persoonlijke opvolging...

Kruisstraat 3 Bus 1
3390 Tielt-Winge
016640812
Ondnr. 0668450952

Openingsuren

Maandag 08:30 - 12:30
13:00 - 17:00
Dinsdag 08:30 - 12:30
13:00 - 17:00
Woensdag Op Afspraak
Donderdag 08:30 - 12:30
13:00 - 17:00
Vrijdag Op Afspraak